Posty

Wyświetlanie postów z maja 11, 2008

Basic vi Commands

What is vi?pressing the [Esc] (Escape) key turns off the Insert mode. Pisaniea/append/ insert text before cursor, until hitA /append/ append text to end of current line, until hiti/insert/ insert text before cursor, until hitI /insert/ insert text at beginning of current line, until hito /open and insert/ open and put text in a new line below current line, until hitO /open and insert/open and put text in a new line above current line, until hit

Kasowaniexkasowanie znaku w miejscu ustawienia kursoraXkasowanie takie jak backspace (z lewej strony kursora)ddusunięcie całej liniiDskasowanie tekstu od kursora do końca wierszadGusuń linie do samego końca zbioruZapisywanieZZzapisanie zbioru i wyjście z edytora:wqzapisanie zbioru i wyjście z edytora:q!Wyjście z vi bez zapisywania zbioruPoruszanie się po zbiorzejprzejście do następnej linii na dółkprzejście do następnej linii w góręlprzejście do następnego znaku w prawohprzejście do poprzedniego znaku w lewo1Gskok na początek dokum…