Basic vi Commands

What is vi?

pressing the [Esc] (Escape) key turns off the Insert mode.

Pisanie

a /append/ insert text before cursor, until hit

A /append/ append text to end of current line, until hit

i /insert/ insert text before cursor, until hit

I /insert/ insert text at beginning of current line, until hit

o /open and insert/ open and put text in a new line below current line, until hit

O /open and insert/open and put text in a new line above current line, until hitKasowanie

x kasowanie znaku w miejscu ustawienia kursora

X kasowanie takie jak backspace (z lewej strony kursora)

dd usunięcie całej linii

D skasowanie tekstu od kursora do końca wiersza

dG usuń linie do samego końca zbioru

Zapisywanie

ZZ zapisanie zbioru i wyjście z edytora

:wq zapisanie zbioru i wyjście z edytora

:q! Wyjście z vi bez zapisywania zbioru

Poruszanie się po zbiorze

j przejście do następnej linii na dół

k przejście do następnej linii w górę

l przejście do następnego znaku w prawo

h przejście do poprzedniego znaku w lewo

1G skok na początek dokumentu

G skok na koniec dokumentu

Popularne posty z tego bloga

The following VMware kernel modules have been found on your system that were not installed by the VMware Installer (vmci vmnet vmmon vmblock)